Elektrotechnika

Oddělení elektrotechniky se zabývá vývojem projektů na klíč v oblasti řízení a automatizace. Realizujeme pro Vás kompletní pohony s asynchronními motory, s frekvenčními měniči, ovládané ručně nebo automaticky. Proškolíme Vás v oblasti frekvenčního řízení, uděláme upgrade starších zařízení, navrhneme správný postup rozběhu motoru.
Nevíte, který dodavatel automatizační techniky je pro Vaši aplikaci vhodný? Neorientujete se v cenách? Jsme tady pro Vás a ochotně předložíme různá technická i cenová řešení.

Vytvoříme pro Vás aplikace v těchto odvětvích:

Rozběhy a jištění asynchronních motorů

Elektrické motory je potřeba chránit především před tepelnými účinky proudu. S tímto souvisí stárnutí izolace vinutí a zkracování životnosti motorů.
V souvislosti s vysokými rozběhovými proudy asynchronních motorů dosahujícím až devítinásobku jmenovitého proudu může být komplikované navrhnout správnou ochranu tak, aby nedocházelo k jejímu zareagování při startu a aby správně zafungovala při přetížení.
V závislosti na aplikaci, na typu zátěže a četnosti spouštění motoru pak existují různá tepelná či elektronická relé, která však mohou být implementována již uvnitř takzvaného motorového spouštěče.

Ve většině aplikací se snažíme omezit vysoké rozběhové proudy a s nimi spojené vysoké záběrné momenty. Využívají se k tomu polovodičové soft-startéry, které zabezpečí plynulý rozběh motoru se snížením záběrných proudu na 2-3 násobek jmenovitého proudu motoru. Špatná volba soft-startéru však nese různé komplikace!!!

Soft-startéry
Soft-startéry

Řízení otáček

Historicky je známo několik způsobů, jakým je možné regulovat otáčky motoru. U asynchronních motorů je tato veličina však dána především konstrukčně (počtem pólů) a v malém rozsahu je možné regulovat otáčky kroužkových motorů. To byl důvod nasazení stejnosměrných motorů ve všech aplikacích vyžadujících regulaci otáček. Regulace napětí je věc známá od prvopočátku objevu elektrické energie a proto není nijak složité řídit otáčky stejnosměrného motoru. Konstrukčně mnohem jednodušší a tak i spolehlivější asynchronní motor byl opomíjen a nasazován výhradně na aplikace s permanentním provozem na nominálních otáčkách.
S nástupem polovodičů a především s poklesem cen za výrobu křemíku na počátku 21.století, došlo k výraznému vzestupu asynchronních motorů. Frekvenční řízení a především možnost vektorového řízení s minimálními energetickými ztrátami znamenalo explozi ve výrobě a vývoji frekvenčních měničů.

Frekvenční měniče

Frekvenční měniče

Automatizace

Obecně můžeme hovořit o rozhraní mezi strojem, či strojním systémem, a uživatelem (obsluhou). PLC (Programable Logic Controler) zjednodušuje uživateli orientaci ve složitém systému, pokud hovoříme o průmyslových výrobních linkách, nebo se může jednat o zcela jednoduchý elektrický obvod v domácnosti, který však pracuje naprosto bez zásahu lidského faktoru na bázi nějakého programu.

Schéma systému řízení

Schéma systému řízení

Na základě zvoleného systému volíme i uživatelské rozhraní. To může mít podobu tiskárny, klávesnice, monitoru, nebo kombinace – v dnešní době velmi oblíbené dotykové displeje.

Různý systém vyžaduje různé řešení, a proto trh průmyslové elektrotechniky nabízí kompaktní (mini) PLC a modulární PLC pro možnost přizpůsobení co nejvíce danému systému, čímž se výrazně redukuje i výsledná cena. Kombinace displeje a PLC nebo průmyslového PC je tzv. „Touch PANEL“.
Při nutnosti rozšíření počtu vstupů či výstupů PLC, doplnění vysokorychlostních vstupů pro zpětnovazební aplikace jsou k dispozici I/O moduly.

Modul vstupů/výstupů

Modul vstupů/výstupů

 

 

SEO webu sledují SEO nástroje.cz